Eendaagse SASS-cursus voor kindertherapeuten en onderwijsprofessionals

  Samen Aan de Slag met Schrijven! (SASS!)

De evidence-based SASS-groepsinterventie voor kinderen uit groep 3 en 4 is klaar!

Voor leerlingen van groep 3 en 4 hebben we - Ingrid van Bommel, Liesbeth de Vries, Margo van Hartingsveldt en Anneloes Overvelde - de SASS-groepsinterventie ontwikkeld. Dit groepsprogramma ter verbetering van het leren schrijven is volledig gebaseerd op de huidige literatuur van motorisch leren en motiveren van kinderen.

De SASS-groepsinterventie is een kortdurend (6-8 weken) evidence-based co-teaching programma voor kinderen met handschriftmoeilijkheden. Kindertherapeut en leerkracht werken samen in de klas en volgen een wekelijks programma waarbij kinderen daarnaast ook werken aan hun individuele doelen.

Meer informatie over de SASS-groepsinterventie lees je hier: www.schrijvennl.nl/sass2/                                                             

Inhoud eendaagse SASS-cursus:

Het doel van deze cursusdag is overdracht van kennis en praktische toepassing van de SASS! Deelnemers leren uit welke bouwstenen de SASS is opgebouwd, hoe de leerkracht ondersteund kan worden en hoe de geselecteerde leerlingen kortdurend binnen een klein groepje ondersteund kunnen worden (middels het SASS- oefenprogramma) zodat ze snel weer aansluiting vinden bij de groep. 

De SASS-cursusdag is gebaseerd op de basiskennis rondom kinderen met schrijfmoeilijkheden zoals deze in Module 1 van de schrijfcursus aan bod komt

Dit houdt in dat je als kindertherapeut eerst Module 1 gevolgd dient te hebben. Je kunt dan ook kiezen voor de tweedaagse SASS-cursus met intervisie (te volgen via het STAP-budget: www.schrijvennl.nl/links-/tweedaagse-sass-cursus-voor-onderwijsprofessionals-kindertherapeuten/). 

Master kinderfysiotherapeuten kunnen direct instromen. 

Onderwijsprofessionals kunnen deze eendaagse SASS-cursus alleen volgen wanneer ze samen met een kindertherapeut de SASS-groepsinterventie in hun klas willen geven. Wil je zelfstandig als leerkracht aan de slag, volg dan de tweedaagse SASS-cursus met intervisie.

Doelgroep: Kindertherapeuten en onderwijsprofessionals. Dit zijn (kinder)fysiotherapeuten,  (kinder)ergotherapeuten, (kinder)oefentherapeuten en (gespecialiseerde) leerkrachten die samen met een kindertherapeut de SASS-groepsinterventie in hun eigen klas willen geven.

Accreditatie: De eendaagse SASS-cursusdag is geaccrediteerd voor kindertherapeuten (ADAP, KRF & Keurmerk). 

Accreditatie ADAP: 6 punten

Accreditatie KRF NL (KNGF) en keurmerk (SKF), vakinhoudelijk deel: 8 punten

Alle deelnemers ontvangen een certificaat. 

Data: 

Donderdag 9 februari 2023 VOL

Woensdag 15 maart 2023 

Donderdag 13 april 2023

Donderdag 15 juni 2023

 

Locatie: Lent (Van der Valk)       

Tijd: 9.15-17.00                                                                                                                                            

Kosten: 350 euro (Inclusief SASS-groepsinterventie boek*)

Kosten: 435 euro (Inclusief SASS-groepsinterventieboek*,  klapper materialen voor maken van het doe-boek & de Factsheets)

*Het SASS-groepsinterventie boek (164 pagina's) bevat tevens de schrijfBuddy & What en How tips en wordt op de lesdag uitgedeeld.

Voor leerkrachten is financiering is mogelijk vanuit de NPO gelden: zie hiervoor de aanbeveling op de website Onderwijskennis.nl, onder thema’s Nationaal Programma Onderwijs, onder Schrijfonderwijs: www.onderwijskennis.nl/themas/schrijfonderwijs

De school kan hiervoor gebruik maken van het professionaliseringsbudget voor leerkrachten.

Voor leerkrachten is financiering is eveneens mogelijk vanuit het professionaliseringsbudget voor leerkrachten: zie https://www.aob.nl/professionalisering/scholing-en-cao/.

Lees meer over het professionaliseringsbudget: www.schoolleidersregisterpo.nl/besturen/rechten-en-plichten                               

                                                                                                                                                                                    

Wil je je direct inschrijven?

Vraag dan het inschrijfformulier aan via deze link: https://www.schrijvennl.nl/links-/inschrijfformulier-voor-de-modules/

Heb je vragen? Mail ons gerust!

E-mail: SchrijvenNL.nl@gmail.com 

 

Contact SchrijvenNL

SchrijvenNL.nl@gmail.com

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode