Tweedaagse SASS-cursus met intervisie voor onderwijsprofessionals en kindertherapeuten (ook te volgen met STAP-budget!)

  Samen Aan de Slag met Schrijven! (SASS!)

De evidence-based SASS-groepsinterventie voor kinderen uit groep 3 en 4 is klaar!

Voor leerlingen van groep 3 en 4 hebben we -Ingrid van Bommel, Liesbeth de Vries, Margo van Hartingsveldt en Anneloes Overvelde - de SASS-groepsinterventie ontwikkeld. Dit groepsprogramma ter verbetering van het leren schrijven is volledig gebaseerd op de huidige literatuur van motorisch leren en motiveren van kinderen.

De SASS-groepsinterventie is een kortdurend (6-8 weken) evidence-based co-teaching groepsprogramma voor kinderen met handschriftmoeilijkheden. Co-teacher en leerkracht werken samen in de klas en volgen een wekelijks programma waarbij kinderen daarnaast ook werken aan hun individuele doelen.

 

Reactie van een cursist na het volgen van de tweedaagse SASS-cursus:

Betty V., leerkracht groep 4:
De kinderen en ik hebben heel veel geleerd van het toepassen van het SASS programma in de klas.
Ze zijn veel bewuster geworden, helpen elkaar bij het schrijfproces en hebben echt vorderingen gemaakt!
De SASS cursus is een aanrader voor iedere leerkracht!

Een voorbeeld van een handschrift van een kind uit haar groep 4 van vóór en na de 6 weken SASS-groepsinterventie.

    

 

Meer informatie over de SASS-groepsinterventie lees je hier: www.schrijvennl.nl/sass2/                                                                 

Onderaan deze pagina vind je het aanmeldingsformulier (incl. aanvragen aanmeldingbewijs voor STAP-budget)

 

Inhoud tweedaagse SASS-cursus met intervisie:

Dag 1: Het doel van de eerste lesdag van deze tweedaagse SASS-cursus is overdracht van kennis omtrent de ontwikkeling van schrijven, het leren schrijven en het kunnen herkennen van schrijfmoeilijkheden bij kinderen. Op deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod: aandacht voor modellen in handschrift(ontwikkeling), het belang van leren schrijven, profielen van leerlingen met handschriftmoeilijkheden, opbouw handschriftontwikkeling, motorische controle en motorisch leren.

Dag 2: Het doel van de tweede lesdag is overdracht van kennis en praktische toepassing van de SASS! Deelnemers leren uit welke bouwstenen de SASS is opgebouwd, hoe de leerkracht ondersteund kan worden en hoe de geselecteerde kinderen kortdurend in een klein groepje kunnen worden ondersteund (middels het SASS-oefenprogramma) zodat ze snel weer aansluiting vinden bij de groep.

Intervisie: 2 keer 1 uur online-intervisie in kleine groepen (tijdstip in overleg).

Doelgroep: Onderwijsprofessionals en kindertherapeuten. Dit zijn (gespecialiseerde)leerkrachten, (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)ergotherapeuten en (kinder)oefentherapeuten.

Data voorjaar 2023: 

Woensdag 8 februari en donderdag 9 februari 2023, intervisie in overleg VOL

Dinsdag 14 maart en woensdag 15 maart 2023, intervisie in overleg (let op: hiervoor kan geen STAP-budget meer aangevraagd worden ivm opschorten van het tijdvak van 2 januari naar 28 februari 2023 door de overheid!)

Woensdag 12 april & donderdag 13 april 2023, intervisie in overleg (ook via STAP-budget te volgen, aan te vragen op 28 februari 2023)

Woensdag 24 mei & donderdag 25 mei 2023, intervisie in overleg (ook via STAP-budget te volgen, aan te vragen op 28 februari 2023)

Woensdag 14 en donderdag 15 juni 2023, intervisie in overleg (ook via STAP-budget te volgen, aan te vragen op 28 februari en 1 mei 2023)

Locatie: Lent (Van der Valk)

Tijd: 9.15-17.00

Kosten: 995 euro. 

Deelnemers ontvangen het SASS-groepsinterventie boek (inclusief schrijfBuddy), de set van 7 factsheets en de doe-boek klapper met alle werkbladen. Tevens ontvang je een certificaat na afloop en worden accreditatie punten toegekend (KNGF en keurmerk, 8 punten, ADAP, 6 punten).

Voor onderwijsprofessionals en therapeuten is volledige financiering van deze tweedaagse SASS-cursus mogelijk  vanuit het STAP-budget!

Lees meer over het STAP-budget: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget.

Deze tweedaagse SASS-cursus met (online) intervisie heeft het predicaat SPEN registeropleiding ontvangen en staat op de lijst van de te volgen cursussen uit het STAP-budget. 

Wil je de STAP-subsidie aanvragen voor de SASS-cursus in het najaar? Wees er dan snel bij! 

Rond jouw inschrijving dan af in de maand voorafgaand aan het nieuwe subsidietijdvak. Elk tijdvak is er beperkt STAP-budget beschikbaar. Zorg dat je jouw aanvraag in kunt dienen zodra het nieuwe tijdvak opent.

Het eerstvolgende subsidietijdvak is 28 februari 2023.  Je kunt dan het STAP-budget aanvragen voor de cursusdagen in april, mei en juni 2023. Rond je inschrijving voor de cursusdagen op 12 & 13 april of 24 & 25 mei of 14 & 15 juni 2023 bij ons vóór 27 februari 2022 af, dan ontvang je voor 28 februari 2023 het STAP-aanmeldingsbewijs waarmee je de subsidie kunt aanvragen op 28 februari 2023 om 10.00 precies.

Wanneer je het STAP-budget niet ontvangt, heb je geen verplichtingen en vervalt je inschrijving!

Tips om STAP-budget aan te vragen: Hoe STAP-budget aanvragen tips.pdf (44978)

Heb je belangstelling om deze SASS-cursus te volgen vanuit het STAP-budget, vul dan het inschrijfformulier in onderaan deze pagina!

We sturen je dan na inschrijving van onze SASS-cursus direct het aanmeldingsbewijs toe.

 

Voor onderwijsprofessionals zijn er ook andere financieringsmogelijkheden:

Financiering uit NPO-gelden:

Het ministerie van OCW heeft gelden beschikbaar gesteld om achterstanden van leerlingen als gevolg van COVID in te halen. Informatie hierover vind je op de website Onderwijskennis.nl. In april is de pagina 'Schrijfonderwijs' gevuld en daar is o.a. de aanbeveling opgenomen in te zetten op handschriftonderwijs. Dat houdt in dat de SASS-groepsinterventie gefinancierd kan worden door NPO gelden. En dat is goed nieuws!

Zie hiervoor de aanbeveling op de website Onderwijskennis.nl, onder thema’s Nationaal Programma Onderwijs, onder Schrijfonderwijs: www.onderwijskennis.nl/themas/schrijfonderwijs

Financiering vanuit het professionaliseringsbudget voor leerkrachten:                                    zie https://www.aob.nl/professionalisering/scholing-en-cao/.

Lees meer over het professionaliseringsbudget: www.schoolleidersregisterpo.nl/besturen/rechten-en-plichten                                                                                                                                                                                          

Heb je vragen? Mail ons gerust!

E-mail: SchrijvenNL.nl@gmail.com

 

 

Aanvragen aanmeldingsformulier tweedaagse SASS-cursus met intervisie

Contact SchrijvenNL

SchrijvenNL.nl@gmail.com

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode