Tweedaagse SASS-cursus voor onderwijsprofessionals en kindertherapeuten

 

  Samen Aan de Slag met Schrijven! (SASS!)

Evidence-based SASS-groepsinterventie voor kinderen uit groep 3 en 4

Voor leerlingen van groep 3 en 4 hebben we -Ingrid van Bommel, Liesbeth de Vries, Margo van Hartingsveldt en Anneloes Overvelde - de SASS-groepsinterventie ontwikkeld. Dit groepsprogramma ter verbetering van het leren schrijven is volledig gebaseerd op de huidige literatuur van motorisch leren en motiveren van kinderen.

De SASS-groepsinterventie is een kortdurend (6-8 weken) evidence-based co-teaching groepsprogramma voor kinderen met handschriftmoeilijkheden. Co-teacher en leerkracht werken samen in de klas en volgen een wekelijks programma waarbij kinderen daarnaast ook werken aan hun individuele doelen.

 

Reactie van een cursist na het volgen van de tweedaagse SASS-cursus:

Betty V., leerkracht groep 4:
De kinderen en ik hebben heel veel geleerd van het toepassen van het SASS programma in de klas.
Ze zijn veel bewuster geworden, helpen elkaar bij het schrijfproces en hebben echt vorderingen gemaakt!
De SASS cursus is een aanrader voor iedere leerkracht!

Een voorbeeld van een handschrift van een kind uit haar groep 4 van vóór en na de 6 weken SASS-groepsinterventie.

    

 

Meer informatie over de SASS-groepsinterventie lees je hier: www.schrijvennl.nl/sass2/                                                                 

Onderaan deze pagina vind je het aanvraagformulier voor de tweedaagse SASS-cursus

 

Inhoud tweedaagse SASS-cursus:

Dag 1: Het doel van de eerste lesdag van deze tweedaagse SASS-cursus is overdracht van kennis omtrent de ontwikkeling van schrijven, het leren schrijven en het kunnen herkennen van schrijfmoeilijkheden bij kinderen. Op deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod: aandacht voor modellen in handschrift(ontwikkeling), het belang van leren schrijven, profielen van leerlingen met handschriftmoeilijkheden, opbouw handschriftontwikkeling, motorische controle en motorisch leren.

Dag 2: Het doel van de tweede lesdag is overdracht van kennis en praktische toepassing van de SASS! Deelnemers leren uit welke bouwstenen de SASS is opgebouwd, hoe de leerkracht ondersteund kan worden en hoe de geselecteerde kinderen kortdurend in een klein groepje kunnen worden ondersteund (middels het SASS-oefenprogramma) zodat ze snel weer aansluiting vinden bij de groep.

Intervisie: Elke maand is er een mogelijk om deel te nemen aan een intervisie bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kun je jouw leervragen vooraf inbrengen, de binnengekomen leervargen worden besproken binnen het intervisiemoment. Inschrijven kan via onze webiste: www.schrijvennl.nl/sass2/intervisie/

Doelgroep: Onderwijsprofessionals en kindertherapeuten. Dit zijn (gespecialiseerde)leerkrachten, (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)ergotherapeuten en (kinder)oefentherapeuten.

Data najaar 2023: 

Woensdag 13 en donderdag 14 september 2023

Dinsdag 10 en woensdag 11 oktober 2023

Locatie: Van der Valk Nijmegen/Lent. Van der Valk is goed bereikbaar met trein en auto.                                                                            Adres: Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Nijmegen www.valknijmegen.nl/contact#route

 

Tijd: 9.15-17.00

Kosten: 745 euro 

Deelnemers ontvangen het SASS-groepsinterventie boek (inclusief schrijfBuddy), de set van 7 factsheets en de doe-boek klapper met alle werkbladen. Tevens ontvang je een certificaat na afloop en worden de volgende accreditatie punten toegekend tot 1 januari 2024: KNGF en keurmerk, totaal 17 punten, ADAP, 6 punten voor de 2e dag (eerste dag kan zelf worden aangevraagd bij het ADAP).  

De accreditatiepunten voor cursussen na 1 januari 2024 worden in december 2023 aangevraagd.

Deze tweedaagse SASS-cursus met (online) intervisie heeft het predicaat SPEN registeropleiding ontvangen.

 

Voor onderwijsprofessionals zijn er financieringsmogelijkheden:

Financiering uit NPO-gelden:

Het ministerie van OCW heeft gelden beschikbaar gesteld om achterstanden van leerlingen als gevolg van COVID in te halen. Informatie hierover vind je op de website Onderwijskennis.nl. In april 2022 is de pagina 'Schrijfonderwijs' gevuld en daar is o.a. de aanbeveling opgenomen in te zetten op handschriftonderwijs. Dat houdt in dat de SASS-groepsinterventie gefinancierd kan worden door NPO gelden. En dat is goed nieuws!

Zie hiervoor de aanbeveling op de website Onderwijskennis.nl, onder thema’s Nationaal Programma Onderwijs, onder Schrijfonderwijs: www.onderwijskennis.nl/themas/schrijfonderwijs

Financiering vanuit het professionaliseringsbudget voor leerkrachten:                                                                                                             zie https://www.aob.nl/professionalisering/scholing-en-cao/.

Lees meer over het professionaliseringsbudget: www.schoolleidersregisterpo.nl/besturen/rechten-en-plichten                                                                                                                                                                                          

Heb je vragen? Mail ons gerust!

E-mail: SchrijvenNL.nl@gmail.com

 

 

Inschrijfformulier tweedaagse SASS-cursus

 

 

Contact SchrijvenNL

SchrijvenNL.nl@gmail.com

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode