Tweedaagse SASS-cursus met intervisie voor onderwijsprofessionals en kindertherapeuten (ook te volgen met STAP-budget!)

  Samen Aan de Slag met Schrijven! (SASS!)

De evidence-based SASS-groepsinterventie voor kinderen uit groep 3 en 4 is klaar!

Voor leerlingen van groep 3 en 4 hebben we -Ingrid van Bommel, Liesbeth de Vries, Margo van Hartingsveldt en Anneloes Overvelde - de SASS-groepsinterventie ontwikkeld. Dit groepsprogramma ter verbetering van het leren schrijven is volledig gebaseerd op de huidige literatuur van motorisch leren en motiveren van kinderen.

De SASS-groepsinterventie is een kortdurend (6-8 weken) evidence-based co-teaching groepsprogramma voor kinderen met handschriftmoeilijkheden. Co-teacher en leerkracht werken samen in de klas en volgen een wekelijks programma waarbij kinderen daarnaast ook werken aan hun individuele doelen.

Meer informatie over de SASS-groepsinterventie lees je hier: www.schrijvennl.nl/sass2/                                                                 

Inhoud tweedaagse SASS-cursus met intervisie:

Dag 1: Het doel van de eerste lesdag van deze tweedaagse SASS-cursus is overdracht van kennis omtrent de ontwikkeling van schrijven, het leren schrijven en het kunnen herkennen van schrijfmoeilijkheden bij kinderen. Op deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod: aandacht voor modellen in handschrift(ontwikkeling), het belang van leren schrijven, profielen van leerlingen met handschriftmoeilijkheden, opbouw handschriftontwikkeling, motorische controle en motorisch leren.

Dag 2: Het doel van de tweede lesdag is overdracht van kennis en praktische toepassing van de SASS! Deelnemers leren uit welke bouwstenen de SASS is opgebouwd, hoe de leerkracht ondersteund kan worden en hoe de geselecteerde kinderen kortdurend in een klein groepje kunnen worden ondersteund (middels het SASS-oefenprogramma) zodat ze snel weer aansluiting vinden bij de groep.

Intervisie: 4 uren online-intervisie in kleine groepen (tijdstip in overleg).

Doelgroep: Onderwijsprofessionals en kindertherapeuten. Dit zijn (gespecialiseerde)leerkrachten, (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)ergotherapeuten en (kinder)oefentherapeuten.

Data najaar 2022 en voorjaar 2023: 

Maandag 12 september en woensdag 14 september 2022, intervisie in overleg VOL

Maandag 3 oktober en woensdag 5 oktober 2022, intervisie in overleg VOL

Woensdag 23 november en donderdag 24 november 2022, intervisie in overleg 

Woensdag 8 februari en donderdag 9 februari 2023, intervisie in overleg (ook via STAP-budget te volgen, aan te vragen op 1 november 2022 en/of 1 januari 2023)

Dinsdag 14 maart en woensdag 15 maart 2023, intervisie in overleg (ook via STAP-budget te volgen, aan te vragen op 1 november 2022 en/of 1 janauri 2023)

 

Locatie: Lent (Van der Valk)

Tijd: 9.15-16.45

Kosten: 975 euro. 

Deelnemers ontvangen het SASS-groepsinterventie boek (inclusief schrijfBuddy), de set van 7 factsheets en de doe-boek werkbladen. Tevens ontvang je een certificaat na afloop en worden accreditatie punten toegekend (KNGF, 8 punten, ADAP, 6 punten of keurmerk, 7 punten).

Voor onderwijsprofessionals en therapeuten is volledige financiering van deze tweedaagse SASS-cursus mogelijk  vanuit het STAP-budget!

Lees meer over het STAP-budget: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget.

Deze tweedaagse SASS-cursus met (online) intervisie heeft het predicaat SPEN registeropleiding ontvangen en staat op de lijst van de te volgen cursussen uit het STAP-budget. 

Wil je de STAP-subsidie aanvragen voor de SASS-cursus in het najaar? Wees er dan snel bij! 

Rond jouw inschrijving dan af in de maand voorafgaand aan het nieuwe subsidietijdvak. Elk tijdvak is er beperkt STAP-budget beschikbaar. Zorg dat je jouw aanvraag in kunt dienen zodra het nieuwe tijdvak opent.

Het eerstvolgende subsidietijdvak is 1 november 2022. Rond je inschrijving voor de cursusdagen op 8 en 9 februari of 14 en 15 maart 2023 bij ons vóór 1 november 2022 af, dan ontvang je voor 1 november het STAP-aanmeldingsbewijs waarmee je de subsidie kunt aanvragen op 1 november 10.00 precies.

Wanneer je het STAP-budget niet ontvangt, heb je geen verplichtingen!

Tips om STAP-budget aan te vragen: Hoe STAP-budget aanvragen tips.pdf (44978)

Heb je belangstelling om deze SASS-cursus te volgen vanuit het STAP-budget, vul dan het inschrijfformulier in onderaan deze pagina!

We sturen je dan na inschrijving van onze SASS-cursus direct het aanmeldingsbewijs toe.

Wil je STAP-budget aanvragen voor een cursus in het najaar van 2023? Vul dan ook het inschrijfformulier in en we laten je weten wanneer je het STAP-budget kunt aanvragen!

Voor onderwijsprofessionals zijn er ook andere financieringsmogelijkheden:

Financiering uit NPO-gelden:

Het ministerie van OCW heeft gelden beschikbaar gesteld om achterstanden van leerlingen als gevolg van COVID in te halen. Informatie hierover vind je op de website Onderwijskennis.nl. In april is de pagina 'Schrijfonderwijs' gevuld en daar is o.a. de aanbeveling opgenomen in te zetten op handschriftonderwijs. Dat houdt in dat de SASS-groepsinterventie gefinancierd kan worden door NPO gelden. En dat is goed nieuws!

Zie hiervoor de aanbeveling op de website Onderwijskennis.nl, onder thema’s Nationaal Programma Onderwijs, onder Schrijfonderwijs: www.onderwijskennis.nl/themas/schrijfonderwijs

Financiering vanuit het professionaliseringsbudget voor leerkrachten:                                    zie https://www.aob.nl/professionalisering/scholing-en-cao/.

Lees meer over het professionaliseringsbudget: www.schoolleidersregisterpo.nl/besturen/rechten-en-plichten                                                                                                                                                                                          

Heb je vragen? Mail ons gerust!

E-mail: SchrijvenNL.nl@gmail.com

Aanvragen aanmeldingsformulier tweedaagse SASS-cursus met intervisie

Contact SchrijvenNL

SchrijvenNL.nl@gmail.com

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode