Samenwerken om alle kinderen te leren schrijven met de hand!

 

Multidisciplinaire aanpak bij handschriftontwikkeling binnen schrijvenNL

 

Model schrijfcursus

Schrijven met de pen is een cognitief-motorische vaardigheid. Alle kinderen leren op school. 

Heeft een kind moeite met het leren schrijven, of is er sprake van schrijfmoeilijkheden, dan worden vaak therapeuten ingeschakeld voor interventie. 

Voorkomen van schrijfproblemen en samenwerking bij kinderen met schrijfmoeilijkheden vormen het uitgangspunt voor deze interdisciplinaire cursus.

Vanuit deze visie zijn meerdere cursussen ontwikkeld:

1) voor leerkrachten / intern begeleiders

2) voor (kinder)- fysiotherapeuten,- oefentherapeuten en - ergotherapeuten.

3) voor bovenstaande disciplines gezamenlijk.

Van elkaar leren en met elkaar samenwerken: dat vormt de basis om het handschriftonderwijs op de eigen school te optimaliseren en kinderen met schrijfmoeilijkheden te ondersteunen. 

Daarom de titel:  Samenwerken om alle kinderen te leren schrijven met de hand!

Voor een workshop door medeschrijvers van het boek kijk op Uitgeverij BOOM 

https://www.boomtestonderwijs.nl/trainingen/aan-de-slag-met-handschriftonderwijs

De eerste 3 modules zijn al klaar! 

SchrijvenNL heeft 3 modules ontwikkeld. o.a. voor (kinder) - fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en leerkrachten.

Na het volgen van de module(s) bent u in staat om kinderen met motorische schrijfproblemen efficient en effectief te inderzoeken volgens de laatste inzichten!

 

Module 1: Schrijfproblemen: hoe te herkennen en aan te pakken (voor therapeuten)

Module 2: Klinisch redeneren en taakgerichte interventie (voor therapeuten)

Module 3: Aan de slag met handschriftonderwijs (voor leerkrachten)

 

De volgende modulen zijn in ontwikkeling:

Module 4: Incompany cursus: Samenwerken om alle kinderen te leren schrijven met de hand! (voor leerkrachten en therapeuten)

Module 5: Leren typen: Waarom wel leren typen en wanneer niet (voor alle belangstellenden)

 

Wilt u meer informatie over bovenstaande modules kijk dan onder de betreffende module in de linkerkolom van het menu

Heeft u vragen, stuur dan een mail naar Schrijvennl.NL@gmail.com

 

 

 

 

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode