Samenwerken om alle kinderen te leren schrijven met de hand!

Multidisciplinaire aanpak bij handschriftontwikkeling binnen schrijvenNL
 

Model schrijfcursus

Schrijven met de pen is een cognitief-motorische vaardigheid. Alle kinderen leren op school. 

Heeft een kind moeite met het leren schrijven, of is er sprake van schrijfmoeilijkheden, dan worden vaak therapeuten ingeschakeld voor interventie. 

Voorkomen van schrijfproblemen en samenwerking bij kinderen met schrijfmoeilijkheden vormen het uitgangspunt voor deze interdisciplinaire cursus.

Vanuit deze visie zijn meerdere cursussen ontwikkeld:

1) voor leerkrachten / intern begeleiders

2) voor (kinder)- fysiotherapeuten,- oefentherapeuten en - ergotherapeuten.

3) voor bovenstaande disciplines gezamenlijk.

Van elkaar leren en met elkaar samenwerken: dat vormt de basis om het handschriftonderwijs op de eigen school te optimaliseren en kinderen met schrijfmoeilijkheden te ondersteunen. 

Daarom de titel:  Samenwerken om alle kinderen te leren schrijven met de hand!

De eerste 2 modules zijn al klaar! 

SchrijvenNL heeft deze 2 nieuwe modules ontwikkeld voor (kinder) - fysiotherapeuten, ergotherapeuten en oefentherapeuten.
 
Na het volgen van de eerste 2 modules bent u in staat om kinderen met motorische schrijfproblemen efficient en effectief te inderzoeken volgens de laatste inzichten!
 

Module 1: Schrijfproblemen: hoe te herkennen en aan te pakken

Module 2: Klinisch redeneren en taakgerichte interventie

 
De volgende modulen zijn in ontwikkeling:
 
Module 3: Handschriftontwikkeling: aanleren, signaleren van handschriftmoeilijkheden en wat eraan te doen in de klas (voor leerkrachten)
Module 4: Incompany cursus: Samenwerken om alle kinderen te leren schrijven met de hand! (voor leerkrachten en therapeuten)
Module 5: Leren typen: Waarom wel leren typen en wanneer niet (voor alle belangstellenden)
 

Wilt u meer informatie over bovenstaande modules of heeft u vragen, stuur dan een mail naar Schrijvennl.NL@gmail.com