Samenwerken 

om alle kinderen te leren schrijven met de hand!

Multidisciplinaire aanpak bij handschriftontwikkeling binnen SchrijvenNL

 

Model schrijfcursussen

Schrijven met de hand is een cognitief-motorische vaardigheid. Alle kinderen leren schrijven op school. 

Heeft een kind moeite met het leren schrijven, dan worden vaak kindertherapeuten ingeschakeld voor interventie. 

Veel schrijfmoeilijkheden zijn te voorkomen door gerichte instructie en extra oefening. Het voorkomen van schrijfproblemen in samen werking met onderwijsprofessionals bij kinderen met schrijfmoeilijkheden vormen de uitgangspunten voor de interdisciplinaire visie van SchrijvenNL.

Van elkaar leren en met elkaar samenwerken: dat vormt ook de basis om het handschriftonderwijs op de eigen school te optimaliseren en kinderen met schrijfmoeilijkheden te ondersteunen. 

Daarom de titel:  

Samenwerken 

om alle kinderen te leren schrijven met de hand!

 

Vanuit deze visie zijn meerdere cursussen ontwikkeld:

1) voor onderwijsprofessionals (leerkrachten/intern begeleiders)

2) voor (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)oefentherapeuten en (kinder)ergotherapeuten.

3) voor onderwijsprofessionals en kindertherapeuten gezamenlijk.

 

Onder het kopje cursusaanbod staan alle cursussen die we aanbieden:

a. Tweedaagse SASS-cursus voor onderwijsprofessionals en kindertherapeuten

b. Eendaagse SASS-cursus voor onderwijsprofessionals en kindertherapeuten

c. Module 1: Basiscursus voor (kinder) ergo en oefentherapeuten of fysiotherapeuten (1 dag)

d. Module 2: Verdiepingscursus voor kinderfysiotherapeuten en (kinder) ergo en oefentherapeuten, fysiotherapeuten na volgen van Module 1 (2 dagen)

e. Module 3: Schrijfproblemen bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen voor kindertherapeuten (1 dag, te volgen na Module 2)

f. Module 4: Drie bijeenkomsten voor de leerkracht. Aan de slag met handschriftonderwijs

g. Module 5: Incompany cursus voor leerkrachten en therapeuten (op eigen vooprgestelde locatie)

h. Module 6: Leren typen (voor alle belangstellenden)

 

De eerste modules zijn klaar! 

Onderwijsprofessionals, (kinder) - fysiotherapeuten, - ergotherapeuten en - oefentherapeuten kunnen een keuze maken uit:

SASS-groepsinterventie (voor onderwijsprofessionals en kindertherapeuten);                                        zie www.schrijvennl.nl/sass2/

Module 1: Schrijfproblemen: hoe te herkennen en aan te pakken (voor kindertherapeuten);                        zie www.schrijvennl.nl/links-/module-1/

Module 2: Klinisch redeneren en taakgerichte interventie (voor kindertherapeuten);                                zie www.schrijvennl.nl/links-/module-2/

Module 3: Complexe schrijfmoeilijkheden (voor therapeuten)

Module 4: Aan de slag met handschriftonderwijs (voor onderwijsprofessionals);                                            zie www.schrijvennl.nl/links-/module-3/

 

De volgende modulen zijn in ontwikkeling:

Module 5: Incompany cursus: Samenwerken om alle kinderen te leren schrijven met de hand! (voor leerkrachten en therapeuten); heb je belangstelling om in je eigen weksetting of regio een cursus te organiseren, neem dan contact op via schrijvennl.nl@gmail.com.

Module 6: Leren typen: Waarom wel leren typen en wanneer niet (voor alle belangstellenden); heb je belangstelling, laat het ons weten en stuur een ebrcihtje naar schrijvennl.nl@gmail.com. Dan gaan we deze cursus verder ontwikkelen!

En heb je vragen, stuur dan een mail naar Schrijvennl.NL@gmail.com

Lees meer: https://www.schrijvennl.nl/links-/

 

 

 

 

Contact SchrijvenNL

SchrijvenNL.nl@gmail.com

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode