Module 2: Verdiepingscursus: klinisch redeneren en taakgerichte interventie

Deze verdiepingscursus is voor master kinderfysiotherapeuten en voor (kinder)-ergotherapeuten en oefentherapeuten die Module 1 gevolgd hebben. Inschrijven voor de 3-daagse combinatie cursus (Module 1 & 2) is ook mogelijk.

Binnen deze tweedaagse verdiepingsmodule leer je klinisch redeneren bij een kind met schrijfproblemen waarbij alle stappen in dit proces aan bod komen. De taakanalyse neemt hierin een belangrijke plaats in. De nieuwste inzichten in behandelen gebaseerd op de evidentie komen aan bod en worden praktisch geoefend. Daarnaast wordt een door de deelnemer (individueel of in een tweetal) ingebrachte casus in intervisie vorm besproken zodat de individuele leervragen besproken worden.

Werkwijze: Interactieve kennisoverdracht. We werken met twee groepen van 16-18 deelnemers op dag 1 en met kleine groepen van 8 of 9 deelnemers op dag 2. 

Einddoelen

Deelnemer 

•   is in staat een schrijfprobleem te analyseren binnen de dagelijkse praktijk

•   is in staat cognitieve problemen als onderliggende oorzaak bij kinderen met schrijfproblemen te signaleren

•   kan een motorisch schrijfprobleem behandelen

•   kan geleerde toepassen in de eigen praktijk inclusief transfer naar school

 

Docenten: Dr. Anneloes Overvelde, Ingrid van Bommel, Marije Freriks en Stef van Tuijl.

Locatie: Van der Valk Nijmegen/Lent. 

Tijd: 9.15-17.00 uur

Kosten: 645 euro (voor de data op 11 april en 6 juni 2023)

Accreditatie:

KNGF (KRF NL): 26 punten zijn toegekend voor Module 2, vakinhoudelijk deel.                                                                                              

Keurmerk Fysiotherapie (SKF): 26 punten zijn toegekend voor Module 2, algemeen deel.

ADAP: 34 punten zijn toegekend door het ADAP voor register ergotherapie en oefentherapie.                                                    (Let op: dit is voor de basiscursus en de verdiepingscursus samen!)

Kinderoefentherapeuten in opleiding (BTK) kunnen de basiscursus (Module 1) in het eerste jaar volgen en de verdiepingscursus (Module 2) in het tweede jaar!

 

U kunt zich ook inschrijven voor Module 2 op dinsdag 3 oktober en dinsdag 14 november 2023 kan ook! 

Kosten: 695 euro

 

Aanvragen inschrijfformulier? Klik hier www.schrijvennl.nl/links-/inschrijfformulier-voor-de-modules/

Heeft u vragen? Mail naar SchrijvenNL.NL@gmail.com

 

Contact SchrijvenNL

SchrijvenNL.nl@gmail.com

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode