Module 4: Scholingsaanbod: Aan de slag met handschriftonderwijs

 

Doelgroep: Leerkrachten basisonderwijs, intern begeleiders, ambulant begeleiders, begeleider passend onderwijs, onderwijsondersteuners. 

De zinvolheid van handschriftontwikkeling staat de laatste jaren ter discussie door de toenemende digitalisering in onderwijs en maatschappij. Het laptop- en tabletgebruik neemt toe in scholen. Uit onderzoek¹ blijkt echter dat het schrijven met de hand een positieve invloed heeft op het leren van kinderen. 

In deze scholing wordt, los van schrijfmethodes, de ontwikkelingslijn van het handschrift in het basisonderwijs behandeld. Daarbij wordt de vertaalslag gemaakt van recent wetenschappelijke onderzoek naar de dagelijkse onderwijspraktijk. 

Eindniveau deelnemer:

  • Kent de wetenschappelijke achtergronden van schrijven met de pen in het licht van de 21ste-eeuwse vaardigheden en toenemende digitalisering van het onderwijs.
  • Kent de schrijfvoorwaarden en ontwikkelingslijn, vanaf groep 1, om te komen tot een leesbaar handschrift in voldoende tempo aan het eind van groep 8.
  • Weet hoe tijdig gesignaleerd kan worden, wanneer de leerling van deze ontwik­kelings­lijn afwijkt, zowel op het gebied van motorische- als de taalkundige aspecten.
  • Kan ondersteuningsbehoeften op het schrijfproces en schrijfproduct (een leesbaar handschrift) signaleren en analyseren en daarop oplossingsgericht arrangeren, waar­bij de zelfsturing van de leerlingen door middel van effectieve feedback technieken gestimuleerd wordt.
  • Kent de afwegingen die gemaakt worden of blok- of lopend schrift aangeleerd dient te worden en of en wanneer aanvullend typen geïndiceerd is.
  • Kan onderscheid maken tussen schrijfmoeilijkheden die binnen de school­omge­ving aangepakt kunnen worden en de moeilijkheden die om onderzoek en interventie van een therapeut vragen en kan indien nodig verwijzen met een heldere hulpvraag.

Werkwijze:

Interactieve kennisoverdracht; de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap vertaald naar de dagelijkse praktijk in de groep en voor extra ondersteuning. Vanuit praktijkvoorbeelden en eigen casuïstiek bespreken we handelingsgerichte aanpak in de dagelijkse praktijk.

 

Inhoud: Drie bijeenkomsten van 4 uur (12 SBU)

Bijeenkomst 1:

·      De kern van het handschrift onderwijs 

·      Leerlijn handschriftontwikkeling (bruikbaar naast elke schrijfmethode) op schrijfproduct en schrijfproces

·      Taak- kind- omgevingsfactoren

·      Motivatie en feedbackprincipes

Bijeenkomst 2:

·      Signaleren en analyseren van schrijfmoeilijkheden

·      Handelings- en oplossingsgerichte adviezen in basisondersteuning en extra ondersteuning (kleine groep/individueel)                         

Bijeenkomst 3:

·      Advies aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden

·      Gebruik van hulpmiddelen

·      Doorverwijzing mogelijkheden en samenwerken met andere professionals

 

Differentiatiemogelijkheid tussen onderbouw en midden-bovenbouw (splitsen van deelnemers naar interessegebied is mogelijk). De cursus is inclusief het boek over schrijven met de pen van SchrijvenNL (uitgeverij BOOM, verschenen in juni 2019).                                               

Docenten: Marie-Jose de Ridder, MA, docent Fontys OSO & Annelies de Hoop, ergotherapeut en MEd, consulent passend onderwijs. 

Zie voor meer informatie over de docenten www.schrijven.nl

Deze module kan op teamniveau, voor scholen binnen één bestuur, of binnen een samenwerkingsverband worden aangekocht.

Voor meer informatie of vragen mail naar:

m.j.deridder@home.nl  of anneliesdehoop@datkanX11.nl

 

 

Contact SchrijvenNL

SchrijvenNL.nl@gmail.com

© 2013 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode